29
Paź

Simple php TeamSpeak 3 status

Możliwość komentowania Simple php TeamSpeak 3 status została wyłączona

Witajcie po długiej przerwie, nie będę dokończał już tutorial’a jak zrobić na linux’ie bota muzycznego, gdyż jest już tego dużo w sieci, są też fajne płatne rozwiązania.

Dziś zajmiemy się  prostym statusem napisanym w PHP. Jest to mój autorski pomysł na napisanie tego jak że prostego skryptu. Dodając jest to moja pierwsza styczność z PHP, oraz jakakolwiek z pisaniem w różnych językach.

W tym linku, gotowe zastosowanie statusu serwera, wraz z css. (dwonload)

Tutaj przykład że status działa, Farmer.AnDrIx.pl

Wymagania:

  • Serwer obsługujący minumum PHP 5.2.1.
  • TeamSpeak 3 PHP Framework (download)

Zaczynamy, poniżej skrypt PHP który należny uzupełnić odpowiednimi danym. Nie będę tu tłumaczyć jak plik zamieścić na serwerze itp. zakładam że każdy opanował tą wiedzie i nie będzie miał z tym problemu.

<?php
//Simple PHP TeamSpeak 3 Viewer 
//Autor: Adrian Młyński @2014
//URL: http://andrix.pl


// load framework library
require_once("path/libraries/TeamSpeak3/TeamSpeak3.php"); // path to teamspeak framework

// data logging
	$ts3_login="login"; 		// Login 
	$ts3_password="password";	// Password
	$ts3_host="IP_adres";		// Server IP adress
	$ts3_queryport="10011";		// query port (default 10011)
	$ts3_voiceport="9987";		// voice port (default 9987)


try{
  // connect to server, authenticate and grab info
  $ts3_connect = TeamSpeak3::factory("serverquery://$ts3_login:$ts3_password@$ts3_host:$ts3_queryport/?server_port=$ts3_voiceport");
  
  // variable
	$server_status = $ts3_connect->virtualserver_status;
	$server_name = $ts3_connect->virtualserver_name;
	$server_adress = $ts3_connect->getAdapterHost();
	$server_uptame = TeamSpeak3_Helper_Convert::seconds($ts3_connect->virtualserver_uptime);
	$server_actuallyusers = $ts3_connect->virtualserver_clientsonline - $ts3_connect->virtualserver_queryclientsonline;
	$server_maxusers= $ts3_connect->virtualserver_maxclients;
	$server_channels = $ts3_connect->virtualserver_channelsonline;
	$server_download = TeamSpeak3_Helper_Convert::bytes($ts3_connect->connection_filetransfer_bytes_received_total + $ts3_connect->connection_bytes_received_total);
	$server_upload = TeamSpeak3_Helper_Convert::bytes($ts3_connect->connection_filetransfer_bytes_sent_total + $ts3_connect->connection_bytes_sent_total);
  
  // show server as online
	echo "<table>";
	echo "<tr>";
	echo "<td>Server Status:</td><td class='server_online'>$server_status</td>";
	echo "</tr>";
	echo "<tr>";
	echo "<td>Server Name</td><td class='server_name'>$server_name</td>" ;
	echo "</tr>";
	echo "<tr>";
	echo "<td>Server Adress:</td><td class='server_adress'>$server_adress</td>" ;
	echo "</tr>";
	echo "<tr>";
	echo "<td>Server Uptime:</td><td class='server_uptame'>$server_uptame</td>";
	echo "</tr>";
	echo "<tr>";
	echo "<td>Users:</td><td class='server_users'>$server_actuallyusers/$server_maxusers slotów</td>";
	echo "</tr>";
	echo "<tr>";
	echo "<td>Channels:</td><td class='server_channels'>$server_channels</td>";
	echo "</tr>";
	echo "<tr>";
	echo "<td>Download:</td><td class='server_download'>$server_download</td>";
	echo "</tr>";
	echo "<tr>";
	echo "<td>Upload:</td><td class='server_upload'>$server_upload</td>";
	echo "</tr>";
	echo "</table>";
	}

// check error

	catch(Exception $e){
	echo "<p class='server_error'> ERROR: </p>" , $e->getMessage(), "\n";
	}
?>